Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia
 
 
 

Okolje

Veduta aerea della sede del Consorzio

Konzorcij se že več let ukvarja s politikami za izboljšanje okoljskih razmer v industrijskih conah. Uvedel je sistem okoljskega certificiranja, ki ima kot glavni cilj izboljšanje odnosov s teritorijem in lokalnimi skupnostmi. Sistem cilja na spodbujanje novih, kakovostnih, produktivnih dejavnosti, ki naj bi ustvarile idealno zvezo med zelo pomembno vlogo industrije v tržiškem območju (še posebno z vidika zaposlovanja) in spoštovanjem okolja. Izvajane učinkovitega sistema ravnanja z okoljem v organizaciji, kot tudi njegovo širjenje v podjetjih, je torej ključnega pomena.

Konzorcij za industrijski razvoj občine Tržič je certificiran v skladu z mednarodnim standardom UNI EN ISO 14001:2004 in z Uredbo (ES) št. 761/2001, bolj poznana kot EMAS – Eco Management and Audit Scheme, ki predstavljata prostovoljna standarda (prvi na mednarodni ravni, drugi na ravni Evropske skupnosti) za izpopolnjevanje zahtev, ki jih mora organizacija imeti, da lahko uvede sistem ravnanja z okoljem.

Zaradi njegove aktivne vloge v prostorskem načrtovanju in upravi, je Konzorcij sprejel celo vrsto ukrepov, katerih cilj je izboljšati okoljsko upravljanje svojih dejavnosti, tako da lahko celoten teritorij uživa zdravo in človeku prijetno okolje. Seveda je v ta proces treba vključiti tudi ostale akterje, za kar se Konzorcij že prizadeva.

Okoljsko certificiranje prinaša celo vrsto prednosti Konzorciju, ki bo posledično lahko izboljšal svojo organizacijo s tem, da lahko nadzira nad okoljskimi aspekti svojega poslovanja ter da širi med svojim osebjem prakse in načine delovanja spoštljive do okolja.

Konzorcij
Konzorcij

Konzorcij, ki je operativen že od leta 1964, gradi infrastrukture, ponuja visokokakovostne storitve in podpira podjetja, ki želijo investirati v tržiško območje.

 
Naselitev podjetij
Naselitev podjetij

Izkoristite priložnosti in prednosti, ki jih ponuja tržiško industrijsko območje. Veliko storitev za Vaše podjetje na teritoriju, ki spoštuje okolje

 
Newsletter
Newsletter

Naročite se na naše e-glasilo

DSC_7727.JPGDSC_7812.JPGDSC_7840.JPGzona industriale GoriziaIMG_9379.JPGIMG_9401.JPGIMG_9419.JPGIMG_9442.JPGIMG_9450.JPGIMG_9453.JPGIMG_9479.JPGIMG_9484.JPGArea di Via Consiglio d'EuropaZona Lisert lungo il canale Locovaz e Via TimavoCanale Est Ovest Zona LisertCanale LocovazPanoramica Zona LisertVia Consiglio d'EuropaPanoramica Via Consiglio d'EuropaAsilo Nido AziendaleGorizia.2.JPGGorizia.3.JPG