Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia
 
 
 

Storitve

Delovanje Konzorcija za industrijski razvoj občine Tržič ureja deželni zakon 3/1999, ki določa tudi načine vplačevanja prispevkov s členoma 15 in 15 bis.

Konzorcij se zavzema za ustvarjanje potrebnih pogojev za razvoj produktivnih dejavnosti v industrijskem sektorju. V ta namen gradi in upravlja infrastrukture za industrijske dejavnosti ter ponuja poslovne storitve. Poslovne storitve vključujejo storitve za tehnološko, upravno in organizacijsko podporo in inovacijo podjetjem.

 Še posebej Konzorcij skrbi za: 

 1. nakup ali razlastitev in načrtovanje območij za industrijske namene, vključno s promocijsko kampanjo za vzpostavitev proizvodnih dejavnosti; načrtovanje in gradnjo infrastruktur, kot tudi opremljanje prostorov namenjeni kolektivnim dejavnostim;
 2. prodajo in koncesijo prostorov podjetjem v opremljenih območjih;
 3. gradnjo stavb, naprav, laboratorijev, skladišč, itn. za industrijske in obrtniške dejavnosti v opremljenih območjih;
 4. prodajo in najem stavb ter drugih objektov v opremljenih območjih;
 5. gradnjo in upravo prečiščevalnih sistemov industrijskih obratov, skladiščenje strupenih in nevarnih odpadkov ter prevoz le-teh;
 6. obnovo obstoječih industrijskih objektov z namenom njihove ponovne uporabe za produktivne dejavnosti;
 7. upravljanje naprav za proizvodnjo energije in segrevanje za lastno uporabo.
Konzorcij lahko spodbuja tudi izven svojega pristojnega območja izvajanje storitev, ki obsegajo:
 • tehnološke raziskave, načrtovanje, preizkušanje, pridobivanje znanja, zagotavljanje organizacijske, tehnične in gospodarske pomoči, povezane s tehnološkim napredkom, kot tudi svetovanje in pomoč pri diverzifikaciji proizvodnih programov in tržnih perspektiv;
 • svetovanje in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij. 

Naša ponudba

 • Logistika: ploščadi, ranžirna postaja, parkirišča, 32 km železniških tirov, 9200 m cest.
 • Dostopnost: 1 km od cestninske postaje avtoceste A4, 6 km od letališča; železniška postaja.
 • Tehnološke naprave: čistilna naprava, termoelektrarna, transformatorske postaje, kanalizacija.
 • Tehnološka omrežja: optično omrežje dostopno v i.c. Lisert.
 • Posvetovanja: start-up, pripadnost omrežju Adriatic Sea Network, Direct marketing (intervjuji door to door, mailing list, itd.).
 • Ostale storitve: bagranje, čiščenje in krčenje gozdov, sanacije, stabilizacija brežin.
 • Evropski razpisi: teritorij vključen v območju programov Italija-Slovenija, Italija-Avstrija, Meda, Central Europe, Alpine Space, itn.
 • V pripravi: otroške jasli za podjetja, citadela storitev.

 

Konzorcij
Konzorcij

Konzorcij, ki je operativen že od leta 1964, gradi infrastrukture, ponuja visokokakovostne storitve in podpira podjetja, ki želijo investirati v tržiško območje.

 
Naselitev podjetij
Naselitev podjetij

Izkoristite priložnosti in prednosti, ki jih ponuja tržiško industrijsko območje. Veliko storitev za Vaše podjetje na teritoriju, ki spoštuje okolje

 
Newsletter
Newsletter

Naročite se na naše e-glasilo

DSC_7727.JPGDSC_7812.JPGDSC_7840.JPGzona industriale GoriziaIMG_9379.JPGIMG_9401.JPGIMG_9419.JPGIMG_9442.JPGIMG_9450.JPGIMG_9453.JPGIMG_9479.JPGIMG_9484.JPGArea di Via Consiglio d'EuropaZona Lisert lungo il canale Locovaz e Via TimavoCanale Est Ovest Zona LisertCanale LocovazPanoramica Zona LisertVia Consiglio d'EuropaPanoramica Via Consiglio d'EuropaAsilo Nido AziendaleGorizia.2.JPGGorizia.3.JPG