Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia
 
 
 

Institucionalni cilji

Danes je cilj Konzorcija upravljati industrijske cone, upoštevajoč okoljske potrebe in trajnostni razvoj teritorija. Želimo, da so podjetja vključena na ustrezen način v naša industrijska območja, da se lahko razvijajo in postajajo čim bolj konkurenčna ter da lahko izkoriščajo vse nastajajoče priložnosti. Upravljanje teritorija, v katerem delujemo, ni med najlažjimi zaradi birokratskih in okoljskih omejitev, vendar naša naloga je prispevati k ponovni industrializaciji in obnovi neizkoriščenih, degradiranih območij ter oblikovati kakovostne storitve za podjetnike in delavce. Naš delovni program temelji torej na sanaciji in obnovi degradiranih območij in stavb z namestitvijo ustreznih infrastruktur v sodelovanju s podjetji.

Naši strateški cilji so:

  • izvajanje infrastrukturnih del, ki prispevajo k višanju konkurenčnosti in privlačnosti naših industrijskih con (infrastrukture za trajnostno mobilnost, ceste, opremljena območja, itn.);
  • usklajevanje predpisov in prostorsko načrtovanje z namenom olajšati celoten postopek naselitve podjetjem, ki so izrazila željo po vzpostavitvi gospodarskih dejavnosti na našem teritoriju;
  • stabilne storitve, ki lahko ustvarijo določen čut pripadnosti (vezane na ekonomske analize posameznih podjetij) v skladu z logiko industrijskega območja kot celote (npr. izvedba t.i. storitvenega naselja v industrijski coni, otroških jasli za uslužbence podjetij, poslovni center z menzami, športno-rekreacijskimi strukturami, trgovinami, bankami, zelenimi površinami, itn.);
  • Nakup ali dodelitev dolgoročnih koncesij za uporabo nepremičnin, ki pomenijo strukturno izbiro in pripravljenost podjetja na ukoreninjenje v teritoriju. Na tak način pride do vzajemne izmenjave med teritorijem in podjetjem: podjetje dokazuje željo po dolgoročni investiciji, Konzorcij nudi storitve in tehnično pomoč.
Konzorcij
Konzorcij

Konzorcij, ki je operativen že od leta 1964, gradi infrastrukture, ponuja visokokakovostne storitve in podpira podjetja, ki želijo investirati v tržiško območje.

 
Naselitev podjetij
Naselitev podjetij

Izkoristite priložnosti in prednosti, ki jih ponuja tržiško industrijsko območje. Veliko storitev za Vaše podjetje na teritoriju, ki spoštuje okolje

 
Newsletter
Newsletter

Naročite se na naše e-glasilo

DSC_7727.JPGDSC_7812.JPGDSC_7840.JPGzona industriale GoriziaIMG_9379.JPGIMG_9401.JPGIMG_9419.JPGIMG_9442.JPGIMG_9450.JPGIMG_9453.JPGIMG_9479.JPGIMG_9484.JPGArea di Via Consiglio d'EuropaZona Lisert lungo il canale Locovaz e Via TimavoCanale Est Ovest Zona LisertCanale LocovazPanoramica Zona LisertVia Consiglio d'EuropaPanoramica Via Consiglio d'EuropaAsilo Nido AziendaleGorizia.2.JPGGorizia.3.JPG