Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia
 
 
 

Monfalcone ambiente

Cassa di colmata

Monfalcone ambiente d.o.o. je podjetje v lasti Konzorcija, katerega glavna dejavnost je svetovanje na okoljskem področju, predvsem v okviru bagranja, sanacije in obnavljanja degradiranih območij.

Leta 2001 se je Konzorcij za Industrijski Razvoj Občine Tržič odločil za izvedbo študije za vzpostavitev pilotnega obrata za predelavo odpadkov, ki izhajajo iz izkopavanja in poglabljanja morskega dna na območju, kjer je pristojna Dežela Furlanija Julijska Krajina, in v vodah v bližinah tržiške obale, kjer je pristojna državna uprava. Obrat, ki ga je zgradilo podjetje Monfalcone ambiente, se nahaja v industrijski coni Lisert in je edini te zvrsti v Furlaniji Julijski Krajini. Zgrajen je bil za obdelavo odpadkov, ki se jih slednje lahko uporablja kot surovina za različne potrebe (gradnja in vzdrževanje cest, obnova okolja – npr. obal, itn.). S tovrstnim procesom je mogoče zmanjšati količino odpadkov, ki bo namenjenih odlagališčem, istočasno pa se prihrani javna sredstva. Pridobljeni material pa se kemično analizira, da bo lahko namenjen najustreznejši uporabi.

Cilj infrastrukture je reševanje znanih problemov, ki izhajajo iz bagranja in iz ravnanja z izkopanim materialom, v skladu z zakonskimi predpisi. Treba je evidentirati, da je tovrsten proces sposoben ustvariti posebne proizvodne pristope, ki sprejemajo filozofijo okoljske trajnosti in udejanjajo izboljšave bodisi iz ekološkega vidika, kot iz vidika zaposlovanja, saj se na tak način (poleg očitnih prednosti za okolje) ustvarja tudi nova delovna mesta.

Konzorcij
Konzorcij

Konzorcij, ki je operativen že od leta 1964, gradi infrastrukture, ponuja visokokakovostne storitve in podpira podjetja, ki želijo investirati v tržiško območje.

 
Naselitev podjetij
Naselitev podjetij

Izkoristite priložnosti in prednosti, ki jih ponuja tržiško industrijsko območje. Veliko storitev za Vaše podjetje na teritoriju, ki spoštuje okolje

 
Newsletter
Newsletter

Naročite se na naše e-glasilo

DSC_7727.JPGDSC_7812.JPGDSC_7840.JPGzona industriale GoriziaIMG_9379.JPGIMG_9401.JPGIMG_9419.JPGIMG_9442.JPGIMG_9450.JPGIMG_9453.JPGIMG_9479.JPGIMG_9484.JPGArea di Via Consiglio d'EuropaZona Lisert lungo il canale Locovaz e Via TimavoCanale Est Ovest Zona LisertCanale LocovazPanoramica Zona LisertVia Consiglio d'EuropaPanoramica Via Consiglio d'EuropaAsilo Nido AziendaleGorizia.2.JPGGorizia.3.JPG